BUDOWA ŁĄCZNICY KOLEJOWEJ KRAKÓW ZABŁOCIE – KRAKÓW KRZEMIONKI

Budowana łącznica kolejowa umożliwi uruchomienie szybkiego i bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Kraków Główny – Skawina i dalej do Oświęcimia oraz Zakopanego. Dzięki temu nie będą już konieczne postoje pociągów osobowych na stacji Kraków Płaszów, które potrzebne były do zmiany kierunku jazdy. Po zakończeniu inwestycji podróż z Krakowa do Zakopanego skróci się o około 15 minut. Ponadto powstająca łącznica pozwoli na uruchomienie bezpośredniego połączenia między stacjami Kraków Główny – Kraków Bonarka.




W tym celu projekt zakłada budowę dwóch torów na estakadach o łącznej długości 2,6 km (tor nr 1 – 1,2 km i tor nr 2 – 1,4 km) pomiędzy liniami kolejowymi Kraków Główny – Medyka oraz Kraków Płaszów – Oświęcim. Estakady kolejowe połączą modernizowane i przebudowywane przystanki osobowe Kraków Zabłocie oraz Kraków Krzemionki, przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.




ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:

 • przebudowa układu torowego linii kolejowej Kraków Główny – Medyka (nr 91), Kraków Płaszów – Oświęcim (nr 94), Kraków Prokocim – Kraków Bonarka (nr 603) oraz budowa nowej linii, która poprowadzona zostanie na estakadach kolejowych pomiędzy przystankami osobowymi Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki (nr 624),
 • przebudowa: przystanków osobowych Kraków Zabłocie i Kraków Krzemionki, dróg, odwodnienia układu torowego, sieci trakcyjnej, urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, kabli telekomunikacyjnych, sieci wodno-kanalizacyjnych, sieci ciepłowniczych oraz sieci gazowych.

ŁĄCZNICA KOLEJOWA: PARAMETRY, ETAPY BUDOWY

Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki to obecnie kluczowa inwestycja realizowana przez Polskie Linie Kolejowe w stolicy Małopolski. Łącznica przebiegać będzie w rejonie skrzyżowania ulic: Wielickiej, Powstańców Wielkopolskich, Limanowskiego oraz Powstańców Śląskich.



Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki składać się będzie z dwóch estakad i wiaduktu, które podtrzymywane będą w sumie przez 30 filarów, mierzących od 8 do 15 metrów. Budowa tak dużego obiektu jest procesem niezwykle skomplikowanym oraz wymagającym odpowiedniej przestrzeni. Dlatego w trakcie realizacji inwestycji przewidywane są utrudnienia w ruchu drogowym.

Roboty budowlane podzielone zostały w sumie na sześć etapów, podczas których prowadzone będą m.in. prace związane z budową podpór pod estakady, przebudową sieci wodociągowej, energetycznej, a także z montażem ustroju nośnego.

PRZYSTANEK OSOBOWY KRAKÓW ZABŁOCIE

W ramach inwestycji dawny peron zostanie przesunięty o 50 metrów w stronę Wisły. Obecnie istniejące przejście pod nasypem nadal będzie wykorzystywane do lokalnego ruchu pieszego i rowerowego. Pod torami powstanie hala przystankowa, w której będzie można w komfortowych warunkach oczekiwać na pociąg. z hali bezpośrednio na peron pasażerowie będą mogli wychodzić schodami. Obiekt wyposażony zostanie w większą liczbę wiat, które będą chronić pasażerów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Przystanek zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.



PRZYSTANEK OSOBOWY KRAKÓW KRZEMIONKI

Przystanek zostanie przysunięty do skrzyżowania ulic Powstańców Wielkopolskich i Wielickiej, a także podwieszony pomiędzy budowanymi estakadami łącznicy. Dzięki jego modernizacji oraz przebudowie będzie bardziej komfortowy dla pasażerów, jak również przystosowany do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Bezpośrednio z przystanku – za pośrednictwem schodów lub windy – będzie można dostać się do tramwaju.



INWESTYCJA w LICZBACH:


BUDUJEMY:

 • 3 estakady,
 • 2 wiadukty,
 • 2 kładki peronowe,
 • 2 przejścia pod torami.

PRZEBUDOWUJEMY:

 • 8,8 km pojedynczego toru,
 • 6,5 km sieci trakcyjnej.

W SUMIE DO ZABUDOWY WYKORZYSTAMY:

 • 3,1 tys. ton stali zbrojeniowej,
 • 6,7 tys. ton stali konstrukcyjnej,
 • 25,5 tys. ton betonu.


CEL PROJEKTU:

 • uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki, umożliwiające pominięcie stacji Kraków Płaszów,
 • usprawnienie ruchu pociągów aglomeracyjnych kursujących w kierunku Zakopanego oraz Skawiny i Oświęcimia, a także połączeń regionalnych i dalekobieżnych do Skawiny i przez Kalwarię Zebrzydowską Lanckoronę do Wadowic, Suchej Beskidzkiej, Rabki i Zakopanego,
 • skrócenie czasu jazdy pociągów:
  1. - lokalnych szynobusów o ok. 5 minut,
   - dalekobieżnych w kierunku Zakopanego o ok. 12-15 minut,
 • większa przepustowość na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów,
 • dzięki przebudowie przestanków powstanie wygodny węzeł przesiadkowy w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich i Wielickiej, co pozwoli na rozszerzenie oferty transportowej na terenie miasta.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość robót budowlanych: 257 978 744,89 PLN (brutto).

Wykonawca, konsorcjum firm: Budimex S.A. (lider) oraz Ferrovial Agroman S.A. (partner).

Nadzór inwestorski, konsorcjum firm: MP – Mosty Sp. z o.o. (lider) oraz INKO Consulting Sp. z o.o. (partner).

Koszt całkowity: 348 mln zł

Koszt kwalifikowany: 221 mln zł

Dofinansowanie UE: 187 mln zł