Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki będzie procesem niezwykle skomplikowanym, wymagającym odpowiedniej przestrzeni do przeprowadzenia niezbędnych prac. Dlatego podczas realizacji niektórych z nich konieczne będzie czasowe wyłączenie danych odcinków dróg dla ruchu samochodowego. W ramach inwestycji planowane są m.in. prace związane z budową podpór pod estakady, przebudową sieci wodociągowej, energetycznej, a także montażem ustroju nośnego.

W sumie budowa łącznicy podzielona została na siedem kluczowych etapów. Pierwszy z nich – obecnie realizowany – rozpoczął się 17 września 2015 roku i dotyczy m.in. wyburzenia starych hal i budynków przemysłowych znajdujących się na placu budowy, przekładki podziemnych instalacji oraz stawiania fundamentów pod olbrzymie podpory podtrzymujące planowane wiadukty. Aktualnie prowadzone prace nie powodują większych zmian w ruchu samochodowym.

Zmiany takie będą natomiast konieczne m.in. podczas montażu przęseł estakady na skrzyżowaniu ulic Wielickiej, Powstańców Wielkopolskich, Limanowskiego oraz Powstańców Śląskich.

Roboty związane z budową podpór obiektu rozpoczną się w pierwszej połowie marca i uwzględniają zmiany w organizacji ruchu dla jadących w kierunku ul. Nowohuckiej z powodu zamknięcia dla ruchu estakady Obrońców Lwowa.

Wprowadzenie zmienionej organizacji ruchu ograniczy przepustowości ul. Nowohuckiej – dla relacji rondo Dywizjonu 308 – ul. Wielicka. Taka zmiana wymusza konieczność wykonania bus pasa (jego orientacyjny przebieg będzie sięgał węzła od ul. Kamieńskiego w kierunku skrzyżowania z ul. Wielicką).

Realizacja ważnej Krakowa inwestycji na kolejnych etapach budowy będzie wymagała także dodatkowych zmian na skrzyżowaniu.

Ciekawostki:

 • Najdłuższe przęsło estakady liczy 80 metrów i zostało wybudowane nad skrzyżowaniem ulic Wielickiej oraz Powstańców Wielkopolskich.
 • 600 ton – tyle waży jedno przęsło montowane pod łącznicą kolejową, z czego 200 ton to waga stali, a 400 ton waga betonu.

Zmiana organizacji ruchu

(wprowadzona 23.12. - do odwołania)

Taka organizacja utrzymana będzie do końca budowy przystanku Krzemionki, z dodatkowymi mniejszymi zamknięciami.

Obecnie obowiązujące zmiany organizacji ruchu polegają na:

 • zwężeniu wjazdu na estakadę Obrońców Lwowa do jednego pasa,
 • zamknięciu prawego pasa na alei Powstańców Śląskich (na wysokości estakady Obrońców Lwowa do skrzyżowania z ulicą Wielicką).

ETAP NOCNY 31.08/01.09, GODZ. 21:00-5:00

Wymknięcie będzie składało się z Etapu 1 i Etapu 2 stosowanych naprzemiennie w zależności od potrzeb w godzinach od 21:00 do 05:00:

ETAP 1

 • zamknięcie skrajnego lewego pasa ruchu na wlocie ul. Powstańców Wielkopolskich
 • wprowadzenie zawężenia wlotu ul. Powstańców Wielkopolskich do jednego pasa ruchu do skrętu w lewo w ulicę Wielicką
 • zamknięcie skrajnego prawego pasa ruchu na wlocie z ul. Limanowskiego z przedłużeniem w ulicę Wielicką
 • zamknięcie dla ruchu kołowego dojazdu do skrzyżowania od strony ul. Powstańców Śląskich

ETAP 2

 • wprowadzenie zawężenia wlotu ul. Powstańców Wielkopolskich do jednego pasa ruchu do jazdy na wprost
 • wprowadzenie zawężenia wlotu ul. Powstańców Wielkopolskich do jednego pasa ruchu do skrętu w lewo w ulicę Wielicką
 • zawężenie wlotu ul. Limanowskiego do jednego pasa ruchu do jazdy na wprost w ul. Wielicką
 • zamknięcie dla ruchu kołowego dojazdu do skrzyżowania od strony ul. Powstańców Śląskich

ETAP NOCNY 01.09/02.09, GODZ. 21:00-5:00

 • zamknięcie dla ruchu kołowego estakady Obrońców Lwowa

Więcej informacji na stronie www.zikit.krakow.pl