2016-01-12 14:07:16
Powstają wiadukty i estakady

Powstają wiadukty i estakady

Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki składać się będzie m.in. z dwóch nowych wiaduktów kolejowych oraz trzech estakad, które połączą modernizowane i przebudowywane przystanki osobowe Kraków Zabłocie oraz Kraków Krzemionki.

Wykonawca prowadzi już prace na wszystkich obiektach mostowych. W ostatnich tygodniach realizowane były głównie roboty fundamentowe polegające na osadzaniu w gruncie pali (tzw. palowanie) na podporach budowanych obiektów. Bardziej zaawansowane prace realizowane są na wiadukcie kolejowym znajdującym się w sąsiedztwie przystanku Kraków Zabłocie. W ramach budowy tego wiaduktu zamontowana została już konstrukcja stalowa powstającego obiektu.