2017-05-10 15:07:34
Trwa montaż ekranów akustycznych i mat antywibracyjnych

Trwa montaż ekranów akustycznych i mat antywibracyjnych

Rozpoczął się kolejny etap prac na budowie krakowskiej łącznicy. Z myślą o komforcie mieszkańców, na peronach przystanku Kraków Zabłocie oraz wzdłuż estakad montowane są ekrany akustyczne, które po uruchomieniu linii, ograniczą hałas komunikacyjny. Ale to nie koniec nowości…

Dźwiękochłonne ekrany stanowić będą skuteczną barierę akustyczną. Ponadto, na estakadach wykonawca zastosował nowoczesne maty antywibracyjne, na których wysypywany jest tłuczeń, a następnie układane torowisko. Maty zminimalizują poziom drgań związany z przejazdem pociągu. Zaawansowanie prac przy budowie torów na estakadach sięgnęło już 50 proc.

Ruchome schody i lepsza komunikacja na Zabłociu

Na przebudowywanym przystanku Kraków Zabłocie stopień zaawansowania prac z końcem kwietnia wyniósł 80 proc. Aktualnie prowadzone są tu roboty instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz nowego budynku dworcowego oraz na dwóch peronach. Zamontowane są już cztery windy prowadzące na perony, a obecnie trwa montaż dwóch ciągów schodów ruchomych, które ułatwią pasażerom dojście do pociągów. Dla lepszej komunikacji w ciągu ulic Zabłocie oraz Lipowej budowane są drogi dojazdowe wraz z układem chodników.

Wygodne centra przesiadkowe jeszcze w tym roku

Na Krzemionkach hala przystankowa gotowa jest w stanie surowym, a wykonawca przystąpił do budowy drugiego wejścia na peron wraz z szybem windowym. Równolegle powstaje tu także żelbetowa konstrukcja płyty peronowej.

Po ukończeniu całej inwestycji, podróżni będą oczekiwać na pociągi na dwóch nowoczesnych, zadaszonych przystankach, wyposażonych w ławki, windy i schody ruchome – a tym samym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych czy z dużym bagażem. Co więcej, nowe obiekty zaplanowano tak, by umożliwiały sprawą komunikację między koleją a transportem miejskim.