2016-03-03 13:19:48
Dobiegły końca nocne prace w okolicach przystanku Krzemionki

Dobiegły końca nocne prace w okolicach przystanku Krzemionki

W ostatnich dniach w rejonie placu Przystanek wykonywane były roboty przygotowawcze związane z budową nowego przejścia podziemnego przy ul. Za Torem. Przejście pozwoli pasażerom na sprawne przemieszczanie się pomiędzy peronami na przystanku Kraków Krzemionki. 

W poniedziałkową noc zakończono etap prac dotyczący zabijania ścianek szczelnych. Konstrukcja będzie zabezpieczała ściany wykopu oraz istniejący tor kolejowy podczas budowy przejścia podziemnego. Prace realizowane były w nocy, ponieważ do ich przeprowadzenia konieczne było wyłączenie napięcia w sieci trakcyjnej. Wykonanie takiej czynności jest możliwe tylko podczas nocnej przerwy w ruchu kolejowym. Kolejne prace nocne – tym razem związane z wciskaniem ścianek szczelnych w międzytorze – realizowane będą w drugiej połowie maja.

Budowane przy ul. Za Torem przejście podziemne zostanie wyposażone w oświetlenie oraz monitoring. Tunel liczący prawie 25 metrów długości oraz 4,5 metra szerokości, połączy ul. Lanckorońską z Al. Powstańców Śląskich.

Natomiast już 13 marca zostanie wyłączony z eksploatacji peron przy torze nr 1 na przystanku osobowym Kraków Krzemionki. Na przełomie kwietnia i maja – po wykonaniu robót rozbiórkowych oraz przebudowie układu torowego – do dyspozycji pasażerów oddany zostanie nowy tymczasowy peron i przystanek Krzemionki.

Docelowo zmodernizowany obiekt zostanie przysunięty do skrzyżowania ulic Powstańców Wielkopolskich i Wielickiej, a także podwieszony pomiędzy budowanymi estakadami łącznicy. Dzięki inwestycji przystanek Kraków Krzemionki będzie bardziej komfortowy, ale przede wszystkim – przystosowany do obsługi osób o ograniczonej mobilności. Ponadto w pobliżu przystanku powstanie wygodny węzeł przesiadkowy, a pasażerowie będą mogli szybko i sprawnie zmieniać środek transportu z kolei na komunikację miejską i odwrotnie.