2015-12-10 18:27:32
Ruszyła budowa łącznicy kolejowej

Ruszyła budowa łącznicy kolejowej

16 września 2015 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na budowę łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki z konsorcjum firm Budimex SA (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner), a już 10 dni później ruszyły pierwsze prace. Pod koniec września pociągi osobowe przestały zatrzymywać się na przystanku Kraków Zabłocie, który został już zburzony. Nowy zlokalizowany zostanie bliżej Wisły.

Nowe tory i estakady

Budowa łącznicy kolejowej pomiędzy Zabłociem a Krzemionkami pozwoli na uruchomienie szybkiego i bezpośredniego połączenia kolejowego Krakowa ze Skawiną, Oświęcimiem oraz Zakopanem.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa tory na estakadach o łącznej długości 2,6 km (tor nr 1 – 1,2 km i tor nr 2 – 1,4 km) pomiędzy liniami kolejowymi Kraków Główny – Medyka oraz Kraków Płaszów – Oświęcim. Estakady kolejowe połączą modernizowane i przebudowywane przystanki osobowe Kraków Zabłocie i Kraków Krzemionki.

Po oddaniu do eksploatacji łącznicy kolejowej pociągi nie będą musiały się już zatrzymywać na stacji Kraków Płaszów w celu zmiany kierunku jazdy. Dzięki temu podróż do Zakopanego skróci się o około 15 minut, a ponadto ruszy bezpośrednie połączenie między stacjami Kraków Główny – Kraków Bonarka.

Pierwsze roboty

Do końca roku na placu budowy będą trwały wyburzenia budynków – głównie hal i zakładów przemysłowych – wpisując się w plan rewitalizacji Zabłocia. W przyszłości miasto będzie mogło na odzyskanym terenie urządzić przestrzeń dla mieszkańców.

Obecnie trwają prace związane z budową podpór wiaduktu kolejowego WK-1 w rejonie stacji kolejowej Zabłocie, budową nasypów kolejowych najazdów na estakady od strony Zabłocia, a także roboty przygotowawcze do budowy podpór estakad kolejowych (tutaj zobacz etapy budowy). Równocześnie prowadzone są roboty przy przebudowie sieci energetycznych, a także wodociągu w ciągu ul. Robotniczej, ul. Lanckorońskiej oraz ul. Za torem.